Знаци за пожарна безопасностПродукти, добавени за сравняване: 0


Алармено устройство

Алармено устройство

Противопожарен знак обозначаващ местоположението на пожарна пожароизвестителна, пожарогасителна или друг тип аларма /сирена/.Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху..

0,60 лв. Без данък 0,60 лв.

Единен европейски номер за спешни повиквания 112

Единен европейски номер за спешни повиквания 112

Графичната визия на знака телефон 112 е съобразена с общоприетата такава за България.Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фоли..

0,60 лв. Без данък 0,60 лв.

Пожарен водоем

Пожарен водоем

Знак указващ местонахождението на пожарен водоем съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕВсичк..

0,60 лв. Без данък 0,60 лв.

Пожарен хидрант

Пожарен хидрант

Знак обозначаващ местоположението на пожерен хидрант съгладно изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕВ..

0,60 лв. Без данък 0,60 лв.

Пожарна стълба

Пожарна стълба

Знак указващ местонахождението на пожарна стълба /стълба за противопожарни нужди/.Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио. ..

0,60 лв. Без данък 0,60 лв.

Пожарогасител

Пожарогасител

Знак указващ местонахождението на техническите средства за първоначално пожарогасене - пожарогасители.Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачествено самоз..

0,60 лв. Без данък 0,60 лв.

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак) - десен

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак) - десен

Знак указващ посоката към пожарогасителните технически средства. Използва се в комбинация със знак обозначаващ съответното пожарогасително техническо средство - пожарогасител, пожарен кран, пожарна ст..

0,60 лв. Без данък 0,60 лв.

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак) - ляв

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак) - ляв

Знак указващ посоката към пожарогасителните технически средства. Използва се в комбинация със знак обозначаващ съответното пожарогасително техническо средство - пожарогасител, пожарен кран, пожарна ст..

0,60 лв. Без данък 0,60 лв.

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак) - надолу

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак) - надолу

Знак указващ посоката към пожарогасителните технически средства. Използва се в комбинация със знак обозначаващ съответното пожарогасително техническо средство - пожарогасител, пожарен кран, пожарна ст..

0,60 лв. Без данък 0,60 лв.

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак)- надолу

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак)- надолу

Знак указващ посоката към пожарогасителните технически средства. Използва се в комбинация със знак обозначаващ съответното пожарогасително техническо средство - пожарогасител, пожарен кран, пожарна ст..

0,60 лв. Без данък 0,60 лв.

Противопожарен маркуч

Противопожарен маркуч

Знак указващ местонахождението на пожарогасителното съоръжение - вътрешен пожарен кран /противопожарен маркуч/.Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачеств..

0,60 лв. Без данък 0,60 лв.

ПРОТИВОПОЖАРНИ ЗНАЦИ - информационно табло

ПРОТИВОПОЖАРНИ ЗНАЦИ - информационно табло

Табло за обучение на работниците и персонала за знаците и сигналите за безопасност и здраве при работа, съгласно НАРЕДБА РД 07/8 - 2008..

45,00 лв. Без данък 45,00 лв.

Противопожарни съоръжения

Противопожарни съоръжения

Знак указващ местонахождението на пункт с противопожарни съоръжения.Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио. Табелите са съ..

0,60 лв. Без данък 0,60 лв.

Ръчно задействащо се пожарогасително или известително устройство

Ръчно задействащо се пожарогасително или известително устройство

Знак указващ местонахождението на ръчно задействащо се пожарогасително или пожароизвестително устройство.Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачествено са..

0,60 лв. Без данък 0,60 лв.

Телефон при пожар

Телефон при пожар

Знак указващ местонахождението на телефон за сигнализиране при пожар.Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио. Табелите са с..

0,60 лв. Без данък 0,60 лв.

Показани са от 1 до 15 от 15 (1 страници)