Промоции

Сборен пункт за евакуация 60х40 см

Сборен пункт за евакуация 60х40 см

Двуезична табела с размери А2 - 540 мм x 420 мм - Ограничено количество! Изработва се и по поръчка!Може да се поръча от самозалепващо фолио *стикер или във вид на табела с 5 мм основа от разпенено PVC..

10,00 лв. 15,00 лв. Без данък: 10,00 лв.

ВНИМАНИЕ! ВХОД - ИЗХОД СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ! - ВИНИЛ ЗА ОКАЧВАНЕ

ВНИМАНИЕ! ВХОД - ИЗХОД СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ! - ВИНИЛ ЗА ОКАЧВАНЕ

Табелата - /в случая банер/ се поставя на оградата на обекта съгласно изискванията на чл. 30, ал.2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни усл..

20,00 лв. 35,00 лв. Без данък: 20,00 лв.

Забранено сядането

Забранено сядането

Не сядай върху тази повърхност! Особено удобно за маркиране на неседящи места!Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио. Табе..

0,55 лв. 0,60 лв. Без данък: 0,55 лв.

Пушенето забранено

Пушенето забранено

Промоционално предложение! Лентичката съдържа - 5 броя знаци!Забранителен знак по  Наредба РД 07/8 2008г.Пушенето забранено! - стикери с диаметър 5 сантиметра, изрязяни по контур..

1,50 лв. 2,00 лв. Без данък: 1,50 лв.

Акценти

Категория по пожарна опасност Ф5В

Категория по пожарна опасност Ф5В

Знаци за обозначаване на входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2съгласно изискванията на  НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА..

1,20 лв. Без данък: 1,20 лв.

Внимание! Постоянно видеонаблюдение

Внимание! Постоянно видеонаблюдение

Знакът указва на пребиваващите в обекта, че същият е под постоянно видеонаблюдение.Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио...

1,00 лв. Без данък: 1,00 лв.

Внимание - Риск от експлозивна атмосфера!

Внимание - Риск от експлозивна атмосфера!

Внимание - Риск от експлозивна атмосфера! е предупредителен знак съгласно изискванията на Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 година относно минимал..

0,60 лв. Без данък: 0,60 лв.

Пожарен хидрант

Пожарен хидрант

Знак обозначаващ местоположението на пожерен хидрант съгладно изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕВ..

0,60 лв. Без данък: 0,60 лв.

Забранено пушенето и паленето на открит огън
Авариен изход за евакуация - EN

Авариен изход за евакуация - EN

Указателен знак за евакуационен изход на английски език. С него се обозначава задължително евакуационния изход, като знакът се монтира над вратата.  Ако мястото, където го поставяте не е добре ос..

1,90 лв. Без данък: 1,90 лв.

Място за пушене

Място за пушене

Знак указващ определеното място за пушене. Знакът е тип "стикер" с размери 10х30 сантиметраВсички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PV..

1,90 лв. Без данък: 1,90 лв.

Авариен изход за евакуация - BG

Авариен изход за евакуация - BG

Указателен знак за евакуационен изход на български език. С него се обозначава задължително евакуационния изход, като знакът се монтира над вратата.  Ако мястото, където го поставяте не е добре ос..

1,90 лв. Без данък: 1,90 лв.

Табела по ЗБУТ за строителен обект - с надписи на знаците

Табела по ЗБУТ за строителен обект - с надписи на знаците

Табелата се поставя на оградата на обекта съгласно изискванията на чл. 30, ал.2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при из..

10,00 лв. Без данък: 10,00 лв.