Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За нас защитата на данните е много важна. Затова по-долу ще Ви информираме за обработката и съхранинето на личните данни при ползването на on line магазин www.znaci-zbut.com, както и за Вашите права.

Лични данни са всички данни, които се отнасят към Вас и чрез тях можете да бъдете конкретно идентифицирани. Към тях спадат: Вашето име, Вашият имейл адрес или Вашият мобилен телефон /личен или служебен/ при използването на нашия on line магазин www.znaci-zbut.com . 

Клиентски акаунт 

Ако се регистрирате /или вече сте регистрирани/ в нашия on line магазин znaci-zbut.com, ние създаваме Ваш клиентски акаунт. Регистрацията не е задължителна. Предоставена Ви е  възможност да пазарувате и без нея регистрация, но  тя е удобство за Вас, за да можете по всяко време да следите Вашите поръчки, да правите нови такива без да въвеждате отново всички данни, да променяте данните от акаунта си и др.

Обработка на лични данни за целите на търговския договор

При използването на on line магазин www.znaci-zbut.com за пазаруване Вие сте ни предоставили следните лични данни: 

· име и фамилия , телефон за връзка, електронен мейл адрес за контакт, данни на фирмата Ви, за издаване на фактура.

· адрес (улица, номер, пощенски код, населено място).

Ние използваме Вашите лични данни изключително за целите на търговският договор. Вашите данни се използват само и изключително за издаване на счетоводно оправдателни документи и за изпращане на направената от Вас поръчка чрез куриерската фирма "Еконт експрес" /която от своя страна също прилага регламента за защита на личните данни. On line магазин www.znaci-zbut.com не предоставя лични данни на трети лица за рекламна, аналитична, статистическа или каквато и да била друга цел.

Обработка на лични данни в рамките на уеб базиран клиентски акаунт 

Ако искате да използвате Вашите уеб базирани клиентски акаунт или клиентски профил, трябва да се регистрирате, като посочите Вашия имейл адрес, парола, която сте избрали сами, и Вашето потребителско име.

Ако използвате Вашия клиентски акаунт или клиентски профил, ние ще запазим Вашите данни, необходими за изпълнението на договора, също и данните за начина на плащане. Освен това ще съхраняваме доброволно предоставените от Вас данни за периода, в който използвате Вашия клиентски акаунт или клиентски профил, освен ако не ги изтриете междувременно. Всички данни могат да се променят по всяко време в защитената с парола зона за клиенти или като се свържете с нас използвайки данните за контакт посочени на on line магазин www.znaci-zbut.com 

Сигурност на данните 

Ние сме предприели технически и организационни мерки за сигурност защита на Вашите данни от нежелан достъп. Наред с осигуряването на работната среда, ние използваме процедура за криптиране в някои области, като например клиентски акаунт, формуляр за контакт интернет страница.

Вашите права 

Право на информация 

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни.

Право на оттегляне 

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини, като се свържете с нас използвайки данните за контакт посочени на on line магазин www.znaci-zbut.com 

 

Право на корекция

Ако Вашите данни, съхранявани от on line магазин www.znaci-zbut.com 

не са верни, можете по всяко време да ги коригирате във Вашия клиентски акаунт или да поискате от нас да ги коригираме. За целта е достатъчно се свържете с нас използвайки данните за контакт посочени на on line магазин www.znaci-zbut.com 

Право на изтриване и блокиране 

Имате право на изтриване на личните Ви данни. Изтриването на Вашите лични данни може да бъде извършено по всяко време чрез използване данните за контакт посочени на on line магазин www.znaci-zbut.com 

Вашите данни се изтриват незабавно, най-късно 30 дни след упражняване на това Ваше право. Ако изтриването противоречи на други законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закон причини, вместо изтриване може да се извърши само анонимизиране на Вашите данни. Ако такъв е случаят във Вашия клиентски акаунт, ще получите от нас съобщение. След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на последваща информация. 

Ако не сте използвали Вашият клиентски профил повече от 3 години от началото на договора, не е необходимо упражняване на правото на изтриване. Всички лични данни, които по законови причини не трябва повече да се съхраняват, се изтриват след горепосочения срок. Лични данни като основните данни, които не бива да се изтриват, докато трае съхранението по закон, се анонимизират за Ваша сигурност. 

Право на преносимост на данните

Ако изискате от нас Вашите лични данни, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат при извършена проверка за идентичност с цел недопускане на злоупотреби.

Право на възражение 

Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Но Ви уведомяваме отново, че ние използваме Вашите лични данни изключително и само за целите на търговския договор. Вашите данни се използват само и изключително за издаване на счетоводно оправдателни документи и за изпращане на направената от Вас поръчка чрез куриерската фирма "Еконт експрес" /която от своя страна също прилага регламента за защита на личните данни. On line магазин www.znaci-zbut.com не предоставя лични данни на трети лица за рекламна, аналитична, статистическа или каквато и да била друга цел.

Разширени права по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране 

Ние използваме Вашите лични данни изключително за целите на търговският договор. On line магазин www.znaci-zbut.com не прилага автоматизирано обработване или профилиране на данни.

Контакт (за упражняване на Вашите права като субект на данните) 

При осъществяване на контакт с нас по имейл /mail@znaci-zbut.com/, съобщените от Вас данни (Вашия имейл адрес, евентуално Вашето име и Вашия телефонен номер) се съхраняват от нас, за да отговорим на Вашите въпросите и да се отзовем на Вашия проблем. Ние ще изтрием запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не противоречи на други законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закон причини.

Право на жалба 

При оплаквания можете да се обърнете към данните за контакт посочени на on line магазин www.znaci-zbut.com 

Освен това имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни. 

Преглед на целите на обработка на данни за услугите 

За изпълнението на договорът за покупко-продажба и използването на клиентския акаунт е необходимо да получим от Вас Вашето име и фамилия, Вашия адрес  и Вашият емейл. Когато правите онлайн регистрация, Вашият имейл адрес е абсолютно необходим.

За да можем да се обърнем към Вас, ни е необходимо Вашето име и фамилия и Вашият адрес. За контакт по имейл, ни е необходим Вашият имейл адрес. Вашите имена и мобилен номер са ни е необходими за да Ви изпратим поръчката чрез куриерската фирма. 

За допълнителни въпроси по темата: mail@znaci-zbut.com