Знаци за пожарна безопасностПродукти, добавени за сравняване: 0


Алармено устройство

Алармено устройство

Противопожарен знак обозначаващ местоположението на пожарна пожароизвестителна, пожарогасителна или друг тип аларма /сирена/.Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио. Табелит..

1,00 лв.

Единен европейски номер за спешни повиквания 112

Единен европейски номер за спешни повиквания 112

Графичната визия на знака телефон 112 е съобразена с общоприетата такава за България.Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио. Табелите са със същото изпълнение на повърхност..

1,00 лв.

Пожарен водоем

Пожарен водоем

Знак указващ местонахождението на пожарен водоем съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕВсички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с ви..

1,00 лв.

Пожарен хидрант

Пожарен хидрант

Знак обозначаващ местоположението на пожерен хидрант съгладно изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕВсички знаци са изработени чрез екосолвентен печат ..

1,00 лв.

Пожарна стълба

Пожарна стълба

Знак указващ местонахождението на пожарна стълба /стълба за противопожарни нужди/.Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио. Табелите са със същото изпълнение на повърхността ..

1,00 лв.

Пожарогасител

Пожарогасител

Знак указващ местонахождението на техническите средства за първоначално пожарогасене - пожарогасители.Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио. Табелите са със същото изпълне..

1,00 лв.

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак) - десен

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак) - десен

Знак указващ посоката към пожарогасителните технически средства. Използва се в комбинация със знак обозначаващ съответното пожарогасително техническо средство - пожарогасител, пожарен кран, пожарна стълба и други.Всички знаци са изработени чрез екосо..

1,00 лв.

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак) - ляв

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак) - ляв

Знак указващ посоката към пожарогасителните технически средства. Използва се в комбинация със знак обозначаващ съответното пожарогасително техническо средство - пожарогасител, пожарен кран, пожарна стълба и други.Всички знаци са изработени чрез екосо..

1,00 лв.

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак) - надолу

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак) - надолу

Знак указващ посоката към пожарогасителните технически средства. Използва се в комбинация със знак обозначаващ съответното пожарогасително техническо средство - пожарогасител, пожарен кран, пожарна стълба и други.Всички знаци са изработени чрез екосо..

1,00 лв.

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак)- нагоре

Посока към пожарогасителните технически средства (допълнителен информационен знак)- нагоре

Знак указващ посоката към пожарогасителните технически средства. Използва се в комбинация със знак обозначаващ съответното пожарогасително техническо средство - пожарогасител, пожарен кран, пожарна стълба и други.Всички знаци са изработени чрез екосо..

1,00 лв.

Противопожарен маркуч

Противопожарен маркуч

Знак указващ местонахождението на пожарогасителното съоръжение - вътрешен пожарен кран /противопожарен маркуч/.Всички знаци са изработени чрез екосолвентен печат с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио. Табелите са със същот..

1,00 лв.

ПРОТИВОПОЖАРНИ ЗНАЦИ - информационно табло

ПРОТИВОПОЖАРНИ ЗНАЦИ - информационно табло

Табло за обучение на работниците и персонала за знаците и сигналите за безопасност и здраве при работа, съгласно НАРЕДБА РД 07/8 - 2008..

48,00 лв.

Показани са от 1 до 12 от 15 (2 страници)