ЗНАЦИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - НАРЕДБИ НА ГДПБЗНПродукти, добавени за сравняване: 0


Категория по пожарна опасност Ф5А

Категория по пожарна опасност Ф5А

Знаци за обозначаване на входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2съгласно изискванията на  НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА..

1,80 лв.

Категория по пожарна опасност Ф5Б

Категория по пожарна опасност Ф5Б

Знаци за обозначаване на входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2съгласно изискванията на  НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА..

1,80 лв.

Категория по пожарна опасност Ф5В

Категория по пожарна опасност Ф5В

Знаци за обозначаване на входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2съгласно изискванията на  НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА..

1,80 лв.

Категория по пожарна опасност Ф5Г

Категория по пожарна опасност Ф5Г

Знаци за обозначаване на входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2съгласно изискванията на  НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА..

1,80 лв.

Категория по пожарна опасност Ф5Д

Категория по пожарна опасност Ф5Д

Знаци за обозначаване на входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2съгласно изискванията на  НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА..

1,80 лв.

Място от група "Повишена пожарна опасност" клас П-I

Място от група "Повишена пожарна опасност" клас П-I

НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕИздадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното ..

1,80 лв.

Място от група "Повишена пожарна опасност" клас П-II

Място от група "Повишена пожарна опасност" клас П-II

НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕИздадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното ..

1,80 лв.

Място от група "Повишена пожарна опасност" клас П-III

Място от група "Повишена пожарна опасност" клас П-III

НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕИздадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното ..

1,80 лв.

Място от група "Повишена пожарна опасност" клас П-IIа

Място от група "Повишена пожарна опасност" клас П-IIа

НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕИздадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното ..

1,80 лв.

Място от група „Експлозивна опасност”  Зона - 0

Място от група „Експлозивна опасност” Зона - 0

Знаци за обозначаване на групата по пожарна опасност на помещенията съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦ..

1,80 лв.

Място от група „Експлозивна опасност” Зона - 1

Място от група „Експлозивна опасност” Зона - 1

Знаци за обозначаване на групата по пожарна опасност на помещенията съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦ..

1,80 лв.

Място от група „Експлозивна опасност” Зона - 2

Място от група „Експлозивна опасност” Зона - 2

Знаци за обозначаване на групата по пожарна опасност на помещенията съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦ..

1,80 лв.

Показани са от 1 до 12 от 17 (2 страници)